ตามใจท้อง เปลืองไม่มาก

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2563

ตามใจท้อง เปลืองไม่มาก

ตามใจปาก เปลืองหมดตัว

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0012055158615112 Mins