มีไม่พอ จนเเท้

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2563

มีไม่พอ จนเเท้

ไม่มีพอ จนเทียม

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028312885761261 Mins