เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2563

เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

ก็ไม่มีอะไรมาทำให้ทุกข์ได้อีก

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0097182989120483 Mins