พลังกาย

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2563

พลังกาย
สร้างได้ด้วยการเคลื่อนไหว
พลังใจ
สร้างได้ด้วยการหยุดนิ่ง


จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0059419989585876 Mins