การเข้าใจกัน

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2563

การเข้าใจกัน
เเละยอมรับกัน
เป็นโซ่ทอง
คล้องมิตรภาพถาวร


จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0014593164126078 Mins