ใบพัดไม่กระดิก

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2564

11-3-64-1-b.jpg

ใบพัดไม่กระดิก
ก็ไม่มีลม
มือไม่กระดิก
ก็ไม่มีเงิน
จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080878337224325 Mins