พระธาตุ  เสริมสร้างศรัทธา

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2563

พระธาตุ  เสริมสร้างศรัทธา
พระธรรม  เสริมสร้างปัญญา

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.060535848140717 Mins