พระธาตุ  เสริมสร้างศรัทธา

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2563

พระธาตุ  เสริมสร้างศรัทธา
พระธรรม  เสริมสร้างปัญญา

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0015395323435465 Mins