วิสัยบัณฑิต

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2563

17-9-63-3-b.jpg

วิสัยบัณฑิต
ย่อมไม่ประพฤติลื่นไหล
เพียงเพื่อ
เอาตัวรอด

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.015699982643127 Mins