กฎหมายป้องกันได้

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2563

29-12-63-1-b.jpg

กฎหมายป้องกันได้
เเต่ภายนอก
ศีลธรรมป้องกันได้
ถึงภายใน

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.012224717934926 Mins