กินน้อย หลับน้อย เเรงน้อย

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2562

กินน้อย หลับน้อย เเรงน้อย

จำน้อย ใจน้อย เเต่พูดมาก 

คือ คนเเก่

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011434634526571 Mins