ความดี..

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2564

22-2-64-3-b.jpg

ความดี... มิใช่มีเพียงเเรงส่งให้ขึ้นสวรรค์เท่านั้น

บางครั้ง... มีพลังชะลอสวรรค์ลงมาตั้งบนดินก็ได้

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020893176396688 Mins