ไม้เรียว

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2563

22-10--2b.jpg

ไม้เรียว ปราบพยศเด็กได้ไม่นานนัก

ความรัก ปราบพยศเด็กได้อย่างถาวร

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.001059901714325 Mins