กินพออยู่ ดูพอเห็น

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2562

กินพออยู่ ดูพอเห็น

เล่นพอกำลัง

ดังพอประมาณ

ย่อมไม่ผลาญตัวเอง

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0097683668136597 Mins