จิต เป็นธรรมชาติเกิดเอง

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2563

22-10--4b.jpg

จิต เป็นธรรมชาติเกิดเอง
ไม่ต้องสร้างเเละสร้างไม่ได้
สติ เป็นคุณธรรมเกิดเองไม่ได้
เเต่สร้างให้เกิดขึ้นได้

จาก หนังสือประกายความคิด 
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0064627846082052 Mins