ดีนอก ดึงดูดตา

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2563

9-10-63-7-b.jpg

ดีนอก ดึงดูดตา

ดีใน ดึงดูดใจ

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0049498160680135 Mins