ถ้าจะคด

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2563

23-10-63-5b.jpg

ถ้าจะคด  ก็คดให้เข้าวง

ถ้าจะตรง  ก็ตรงให้ได้เส้น

ถ้าจะงอ  ก็งอให้เป็นฉาก

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031794150670369 Mins