เศร้าโศก  ทุกข์น้อย

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2562

เศร้าโศก  ทุกข์น้อย

เศร้าสร้อย  ทุกข์นาน

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.026725816726685 Mins