สำหรับคนเกียจคร้าน

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2565

21-2-65-1-b.jpg

สำหรับคนเกียจคร้าน...

แม้จะมีเวลา  ก็ไม่มีเวลา

แม้จะมีงาน  ก็ไม่มีงาน

แม้จะมีโอกาส  ก็ไม่มีโอกาส

จาก หนังสือประกายความคิด 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024823506673177 Mins