คิดอยากให้ สุขเริ่มเกิด

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2563

 คิดอยากให้  สุขเริ่มเกิด

 คิดอยากได้  ทุกข์เริ่มเกิด

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.00320831934611 Mins