คิดอยากให้ สุขเริ่มเกิด

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2563

 คิดอยากให้  สุขเริ่มเกิด

 คิดอยากได้  ทุกข์เริ่มเกิด

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079630215962728 Mins