คนที่พูดเพราะเเต่ไร้ประโยชน์

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2563

24-9-63-4-b.jpg

คนที่พูดเพราะเเต่ไร้ประโยชน์   หาง่าย  

คนที่พูดไม่เพราะเเต่มีประโยชน์    หายาก

จาก หนังสือประกายความคิด พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0059916178385417 Mins