หน้าตาส่อความงาม

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2565

20-4-65-3-b.jpg

หน้าตาส่อความงาม
เป็นไปตามนิยามกรรม
แล้วแต่บุญบาปนำ
กำหนดเน้นให้เป็นไป
หน้าที่ส่อกำลัง
สามารถทั้งความตั้งใจ
ดูคนให้ดูไซร้
ดูหน้าที่เป็นดีเอยฯ

 
จากหนังสือ ประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเดโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011282205581665 Mins