ไม่รู้อันตรายข้างหน้า

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2562

ไม่รู้อันตรายข้างหน้า
ไม่ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์
ไม่เชี่ยวชาญในสิ่งที่กำลังทำ
ก็ยากที่จะบรรลุถึงจุดหมาย

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025913333892822 Mins