ธรรมะ

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2563

ธรรมะ
เเม้ออกจากปากของคนมีมลทินก็มีคุณค่า
เหมือนดอกบัว
เเม้เกิดจากโคลนตมก็งามสง่า

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0052207668622335 Mins