สมบัติ คู่กับ คนมัธยัสถ์

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2562

สมบัติ คู่กับ คนมัธยัสถ์

วิบัติ คู่กับ คนฟุ่มเฟือย

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0013522346814473 Mins