คิดก่อนทำ  คือเหล่าบัณฑิต

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2562

คิดก่อนทำ  คือเหล่าบัณฑิต

ทำก่อนคิด  คือเหล่าคนพาล

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0084690848986308 Mins