สิ่งที่ทนที่สุด  คือหน้า

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2562

สิ่งที่ทนที่สุด  คือหน้า

สิ่งที่กล้าที่สุด  คือใจ

สิ่งที่ไวที่สุด  คือปาก

สิ่งที่มากที่สุด  คืออารมณ์

สิ่งที่คมที่สุด  คือคำพูด

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0012202342351278 Mins