ทำประโยชน์โดยหน้าที่

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2562

ทำประโยชน์โดยหน้าที่
เป็นความดี
ทำประโยชน์โดยสมัครใจ
เป็นบุญ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087890227635701 Mins