เมื่อไม่มีน้ำใจ

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2563

12-9-63-4-b.jpg

เมื่อไม่มีน้ำใจ

ให้ใคร

ก็อย่าหวังได้

น้ำใจจากใคร

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0017916679382324 Mins