เมื่อไม่รู้จักทุกข์

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2563

เมื่อไม่รู้จักทุกข์

ก็ยากที่จะพ้นทุกข์

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.053008902072906 Mins