ต้นไม้ที่ผลัดใบ

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2563

ต้นไม้ที่ผลัดใบ

เป็นครูที่ดีเรื่องการประหยัด

จาก หนังสือประกายความคิด พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031699816385905 Mins