ไม้เรียว

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2562

ไม้เรียว

ปราบพยศเด็กได้ไม่นานนัก

ความรัก

ปราบพยศเด็กได้อย่างถาวร

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.028461400667826 Mins