อยู่ที่สูง เเต่ติดดิน

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2563

อยู่ที่สูง เเต่ติดดิน

ย่อมทำให้สูงยิ่งขึ้น  

อยู่ติดดิน เเต่ทำตัวสูง

ย่อมยากที่จะพ้นดิน

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011548320452372 Mins