อยากรู้จักใบหน้าตน

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2562

อยากรู้จักใบหน้าตน

ต้องเชื่อกระจก

อยากรู้จักนิสัยตน

ต้องเชื่อคนตรงเเละจริงใจ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029093380769094 Mins