เพื่อนแท้ ต้องเป็นให้ได้แบบนี้

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2563

12-9-63-1-b.jpg

เพื่อนแท้ ต้องเป็นให้ได้แบบนี้

                 ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะในเรื่องของมิตรแท้ จะมีมิตรแท้ประเภทหนึ่ง ชื่อว่ามิตรแท้ที่มีความรักใคร่ 

                 คุณธรรมสำคัญของมิตรแท้ประเภทนี้ บางทีเราฟังแล้วก็จะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไร แต่ว่าในความไม่มีอะไรนั่นแหละ เป็นยอดของกัลยาณมิตรทีเดียว คือ 

                  ๑. เพื่อนทุกข์ ก็ทุกข์ด้วย แต่ไม่ได้หมายถึงมาร้องไห้โฮ ๆ ด้วย แต่คือ ลุกขึ้นมาช่วยจัดการดูแลแก้ไขปัญหาช่วยเพื่อน เพราะก็ทุกข์ด้วยกัน ต้องหาทางแก้ไข 

                  ๒. เพื่อนสุขก็สุขด้วย ในเรื่องเหล่านี้นี่ พวกเราก็มีกันอยู่พร้อมบริบูรณ์กันอยู่แล้ว

                  ๓. ถ้าใครตำหนิเพื่อน มีใครเข้าใจผิด จะต่อหน้าเรา ลับหลังเรายังไงก็ตาม ก็ลุกขึ้นช่วยแก้ไขต่อข้อข้องใจให้หมดให้สิ้นไปได้


                  คุณธรรมตรงนี้น่ะ ฝึกให้ดีนะ เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องช่วยกันแก้ ไม่อย่างนั้นแล้ว จะมาเป็นเพื่อนกันทำไม

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0062171339988708 Mins