ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2550

 

ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด

 

ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีความเพียรติดต่อ บากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์
ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้

 

ขุ . ธ . ๒๕ / ๑๘

 Total Execution Time: 0.0011748671531677 Mins