งานบุญวันอาทิตย์ ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2563

งานบุญวันอาทิตย์ ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
021%20%281%29.jpg042.jpg043%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg054%20%281%29.jpg063.jpg067.jpg068.jpg074.jpg080.jpg086.jpg089.jpg090%20%281%29.jpg101%20%281%29.jpg103%20%281%29.jpg105.jpg106%20%281%29.jpg109.jpg110.jpg112.jpg130.jpg132%20%281%29.jpg135.jpg136.jpg140.jpg144.jpg
142%20%281%29.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099926392237345 Mins