นิสัยมักง่ายเกิดมาได้อย่างไร

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2563

20-10--3b.jpg

"นิสัยมักง่ายเกิดมาได้อย่างไร" 

                เมื่อเราได้เห็น ได้ฟัง ได้ดม ได้ดื่ม ได้จับ ได้ต้องอะไรก็ตาม เป็นประจำ ๆ ซ้ำ ๆ เข้า เราก็จะคุ้นชิน

               ถ้าเป็นเรื่องร้าย ๆ เรื่องสกปรก ไร้ระเบียบ ไม่สุภาพ ไม่ตรงเวลา เราก็จะได้นิสัยไม่ดี 

               ตรงกันข้ามถ้าเป็นเรื่องสะอาด เรื่องระเบียบ เรื่องสุภาพ ตรงเวลา ก็ได้นิสัยดี  ๆ

               ตกลงนิสัยมาจากไหน ?
 
               นิสัยจึงมาจากตัวเราที่ทำกิจวัตรประจำวันมักง่ายหรือประณีต กิจวัตรที่เอาใจใส่หรือว่าทำลวกๆ พอไปที ตรงนี้เป็นตัวให้กำเนิดนิสัยดี และไม่ดีของเรา

๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084939201672872 Mins