โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เนื่องในงานบุญ 112 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2564

ร่วมอนุโมทนาบุญ

กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

เนื่องในงานบุญ 112 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

001%20%2813%29.jpg021%20%281%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg032%20%281%29%20copy.jpg033%20%281%29%20copy.jpg034%20%281%29%20copy.jpg035%20%281%29%20copy.jpg037%20%281%29%20copy.jpg038%20%281%29%20copy.jpg040%20%281%29%20copy.jpg043%20%281%29%20copy.jpg044%20%281%29%20copy.jpg045%20%281%29%20copy.jpg046%20%281%29%20copy.jpg049%20%281%29%20copy.jpg051%20%281%29%20copy.jpg053%20%281%29%20copy.jpg054%20%281%29%20copy.jpg055%20%281%29%20copy.jpg056%20%281%29%20copy.jpg057%20%281%29%20copy.jpg058%20%281%29%20copy.jpg059%20%281%29%20copy.jpg060%20%281%29%20copy.jpg062%20%281%29%20copy.jpg063%20%281%29%20copy.jpg064%20%281%29%20copy.jpg067%20%281%29%20copy.jpg068%20%281%29%20copy.jpg069%20%281%29%20copy.jpg070%20%281%29%20copy.jpg071%20%281%29%20copy.jpg073%20%281%29%20copy.jpg074%20%281%29%20copy.jpg075%20%281%29%20copy.jpg077%20%281%29%20copy.jpg079%20%281%29%20copy.jpg080%20%281%29%20copy.jpg082%20%281%29%20copy.jpg084%20%281%29%20copy.jpg085%20%281%29%20copy.jpg086%20%281%29%20copy.jpg087%20%281%29%20copy.jpg088%20%281%29%20copy.jpg091%20%281%29%20copy.jpg092%20%281%29%20copy.jpg093%20%281%29%20copy.jpg094%20%281%29%20copy.jpg095%20%281%29%20copy.jpg096%20%281%29%20copy.jpg097%20%281%29%20copy.jpg098%20%281%29%20copy.jpg099%20%281%29%20copy.jpg100%20%281%29%20copy.jpg102%20%281%29%20copy.jpg103%20%281%29%20copy.jpg104%20%281%29%20copy.jpg107%20%281%29%20copy.jpg114%20%281%29%20copy.jpg115%20%281%29%20copy.jpg116%20%281%29%20copy.jpg117%20%281%29%20copy.jpg118%20%281%29%20copy.jpg121%20%281%29%20copy.jpg123%20%281%29%20copy.jpg124%20%281%29%20copy.jpg126%20%281%29%20copy.jpg127%20%281%29%20copy.jpg128%20%281%29%20copy.jpg129%20%281%29%20copy.jpg130%20%281%29%20copy.jpg131%20%281%29.jpg132%20%281%29%20copy.jpg133%20%281%29%20copy.jpg134%20%281%29%20copy.jpg135%20%281%29%20copy.jpg136%20%281%29%20copy.jpg137%20%281%29%20copy.jpg138%20%281%29%20copy.jpg139%20%281%29%20copy.jpg140%20%281%29%20copy.jpg141%20%281%29%20copy.jpg142%20%281%29%20copy.jpg143%20%281%29%20copy.jpg144%20%281%29%20copy.jpg146%20%281%29%20copy.jpg148%20%281%29%20copy.jpg153%20%281%29%20copy.jpg154%20%281%29%20copy.jpg155%20%281%29%20copy.jpg156%20%281%29%20copy.jpg157%20%281%29%20copy.jpg158%20%281%29%20copy.jpg159%20%281%29%20copy.jpg160%20%281%29%20copy.jpg161%20%281%29%20copy.jpg165%20%281%29%20copy.jpg167%20%281%29%20copy.jpg168%20%281%29%20copy.jpg170%20%281%29%20copy.jpg171%20%281%29%20copy.jpg172%20%281%29%20copy.jpg173%20%281%29%20copy.jpg176%20%281%29%20copy.jpg178%20%281%29%20copy.jpg179%20%281%29%20copy.jpg180%20%281%29%20copy.jpg181%20%281%29%20copy.jpg183%20%281%29%20copy.jpg186%20%281%29%20copy.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024013996124268 Mins