พิธีจุดประทีปออนไลน์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) โดยน้อมรำลึกถึง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์(บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี ผ่านระบบ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2564

ร่วมอนุโมทนาบุญ กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรม

พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

 

พิธีจุดประทีปออนไลน์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

โดยน้อมรำลึกถึง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม

วัดโบสถ์(บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย

033%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg037%20%281%29.jpg038%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg042%20%281%29.jpg047%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg049%20%281%29.jpg053%20%281%29.jpg054%20%281%29.jpg055%20%281%29.jpg056%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg066%20%281%29.jpg071%20%281%29.jpg072%20%281%29.jpg073%20%281%29.jpg075%20%281%29.jpg076%20%281%29.jpg077%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg080%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg082%20%281%29.jpg083%20%281%29.jpg084%20%281%29.jpg087%20%281%29.jpg089%20%281%29.jpg090%20%281%29.jpg091%20%281%29.jpg092%20%281%29.jpg093%20%281%29.jpg095%20%281%29.jpg096%20%281%29.jpg097%20%281%29.jpg099%20%281%29.jpg100%20%281%29.jpg101%20%281%29.jpg103%20%281%29.jpg105%20%281%29.jpg107%20%281%29.jpg108%20%281%29.jpg109%20%281%29.jpg110%20%281%29.jpg111%20%281%29.jpg112%20%281%29.jpg113%20%281%29.jpg114%20%281%29.jpg115%20%281%29.jpg116%20%281%29.jpg119%20%281%29.jpg120%20%281%29.jpg121%20%281%29.jpg122%20%281%29.jpg123%20%281%29.jpg124%20%281%29.jpg126%20%281%29.jpg127%20%281%29.jpg128%20%281%29.jpg129%20%281%29.jpg130%20%281%29.jpg131%20%281%29.jpg132%20%281%29.jpg133%20%281%29.jpg135%20%281%29.jpg136%20%281%29.jpg137%20%281%29.jpg138%20%281%29.jpg139%20%281%29.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039019147555033 Mins