หงส์ปีกหัก

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2547

 

เป็นสตรี      เมามัว      หลงตัวผิด

แต่งจริต      กิริยา      ว่าสูงส่ง   

หากพลาดท่า      จักอาย      หายทะนง    

     เฉกเช่นหงส์      ปีกหัก      ตกปลัก โคลนฯ