ภาพการเตรียมงาน เพื่อจุดประทีปแปรอักษร ที่มากที่สุดในโลกวันที่ 13 -21 เมษายน พ.ศ. 2564

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2564

ทุ่มพลังกาย เทพลังใจ เพื่อให้งานสำเร็จ

ภาพการเตรียมงาน เพื่อจุดประทีปแปรอักษร ที่มากที่สุดในโลก

(ภายใต้มาตราการป้องกัน โรคระบาดไวรัสโควิด-19)

วันที่ 13 -21 เมษายน พ.ศ. 2564

002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg020.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg031.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpg036.jpg037.jpg038.jpg039.jpg040.jpg041.jpg042.jpg043.jpg044.jpg045.jpg046.jpg047.jpg049.jpg050.jpg051.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001898717880249 Mins