ช่วยแค่ ว่าไงว่าตามกัน

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2564

1-11-64-1-b.jpg

ช่วยแค่ ว่าไงว่าตามกัน  

ช่วยแค่ ว่าไงว่าตามกัน : เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนธรรมะ หลวงพ่อก็หาวิธีง่ายๆ จึงมีวิธีการเรียนบอกเป็น step เป็นขั้นเป็นตอน ลูกแค่ตั้งใจเรียน เมื่อตัดสินใจมาแล้ว ๑. เมื่อเราตัดสินใจทิ้งทางโลกมา เพื่อมาสร้างบารมีทุกรูปแบบ ๒. ตัดสินใจสมัครเป็นทหารนักรบแนวหน้า เพื่อไปสู้กับพญามารที่เป็นศัตรูที่แท้จริงของเรา ต้องฝึกหยาบและละเอียดไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกัน เราไม่ได้กระทบกระทั่งกับหลวงพ่อ แต่พวกเรากระทบกันเอง ซึ่งจะมีผลทางอ้อมมาถึงหลวงพ่อ คือเวลากระทบกระทั่งกัน จิตจะไม่ละเอียด ขุ่นมัว ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถส่งทอดหน้าที่กันได้ ภารกิจชุดนี้ส่งทอดให้ชุดใหม่ต่อๆ กันไป


ไปอย่างผู้ชนะ : ถ้าชาตินี้...เราอดทนสร้างบารมี จนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย เราจะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ เป็นยิ้มสุดท้ายที่สง่างาม ว่าเราได้ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจะจากกายนี้ไปด้วยความปิติเบิกบานเหมือนพระราชาที่รบชนะศึก แล้วออกจากแว่นแคว้นที่พระองค์รบชนะด้วยใจที่มีปิติ เบิกบาน เเช่มชื่น ถ้าชนะชาตินี้ได้ ชาติต่อไปก็ชนะตลอด

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

คุณครูไม่ใหญ่
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019444346427917 Mins