ไม่กลัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่   

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2564

2-11-64-2-b.jpg

ไม่กลัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่   

ไม่กลัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ : สำคัญมากนะ ให้ทำซ้ำๆ ย้ำๆ ภาวิตา พหุลีกตา แล้วจะเพิ่มความคล่องความชำนาญมากขึ้น ให้สังเกตการพัฒนาของตนเอง ฝึกหยุดนิ่งให้สนิทสมบูรณ์ เรายังหยุดไม่สนิท ถ้าเราหยุดได้สนิท จะมีทั้งความนิ่งแน่น ความบริสุทธิ์ ความสุข ความสว่างการเห็นแจ้งรู้แจ้งจะเกิดขึ้น เราต้องไม่กลัว ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ ถ้าทำไปแล้วรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ คับเเคบ ก็ให้ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ ให้เปรียบเทียบกับของเดิมที่ผ่านมา ว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลง เราจะรู้ตัวเราเองว่าเราติดตรงไหน ต้องชัด ต้องใส ต้องสว่าง ยิ่งเร็วยิ่งชัด เราต้องให้หายสงสัย ต้องแทนตลอดในทุกๆอย่าง ไม่ใช่ผ่านไปแล้วมาเคลือบแคลง หรือสะดุดในใจ

เราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเอง : หากเรายังมีความลับในตัวเองอยู่ ก็อย่าหวังไปรู้ความลับในสิ่งอื่น อย่างของในห้องนี่เราต้องรู้ให้หมด ต้องหายสงสัยด้วยตัวของเราเอง เพราะมันเป็นเรื่องของเราเอง ไม่เกี่ยวกับใคร เหมือนกินข้าวเราก็อิ่มเอง คนอื่นจะอิ่มยังไงก็ช่างหัวมันเราไม่ได้เป็นนั่งแข่งกับใคร ตอนนี้เรายังเป็นที่พึ่งของตัวเองไม่ได้ เราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองให้ได้ "อตฺตา หิ อตฺโน นาโถ" เราจะอยากศึกษา อยากเรียนรู้ มันจะอยากเข้ามานั่งในห้องนี้เอง ไม่รู้มันเป็นยังไง มันอยากจะเข้ามานั่ง มันอยากจะรู้ว่ามีอะไรอีกที่ต้องเรียนรู้

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036712066332499 Mins