โอวาทพระมงคลเทพมุนี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2565

533572.jpg

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
           "วันขึ้นปีใหม่ เป็นวันแรก และเป็นวันมงคลของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

วันนี้แหละถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นคนดี 

เรื่องนี้เรื่องที่เป็นมงคลดี-ไม่ดีนั้น พระองค์ทรงรับสั่ง ยืนยันตัดสิน 

ตั้งแต่ปีใหม่นี้เราต้องตั้งใจเด็ดขาดลงไป สมกับที่พระองค์จอมปราชญ์แสดงมงคลว่า 

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมุมงฺคลมุตตมํ 

           เราต้องตัดสินใจเด็ดขาดลงไปว่า 

อเสวนา จ พาลานํ 

ไม่เสพสมาคมคบหาคนพาลเด็ดขาด ทีเดียว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ตั้งแต่ได้อรุณวันนี้ ไม่เสพคบหาสมาคมกับคนพาลเป็นเด็ดขาด

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 

จะเสพสมาคมคบหาแต่บัณฑิตเท่านั้น 

ปูชา จ ปูชนียานํ 

จะบูชาสิ่งที่ ควรบูชา เอตํ ติพฺพิธํ
 

3 ข้อนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดคือจะไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต บูชาแต่สิ่งที่ควรบูชา 

ตั้งใจให้เด็ดขาดลงไปอย่างนี้ อย่าลอกแลก ไม่เสพสมาคมกับคนพาลน่ะ 

ในตัวของตัวเองมีหรือซีกทางโลกเป็นซีกของ โลภ โกรธ หลง เป็นเหตุของคนพาล 

เป็นเหตุให้เกิดพาล ซีกทางธรรมเป็นซีกของ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นเหตุของบัณฑิต 

เป็นเหตุให้เกิดบัณฑิต บูชาสิ่งที่ควรบูชา มั่นลงไปอย่างนี้นะ 

นี่วันนี้ปีใหม่เราต้องตั้งใจให้ เด็ดขาดลงไปอย่างนี้ เมื่อเด็ดขาดลงไปดังนี้ละก็ ตัดสินใจว่าเราดีแน่ 

เมื่อเด็ดขาดลงไปดังนี้ ไม่มีทุจริต ไม่มีชั่วเข้าไปเจือปนเลย เป็นซีกบัณฑิตแท้ๆ”
 

พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2498

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0040514310201009 Mins