พระธุดงค์

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2565

7-1-64-3-b.jpg

พระธุดงค์   
             

                 พระธุดงค์ : รวมใจหยุดนิ่ง นิ่งในนิ่ง อธิษฐานให้พระภิกษุที่กำลังออกเดินธุดงค์ให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ให้เห็นดวง เห็นองค์พระ เห็นแสงสว่างในกลางทางที่กำลังเดินธุดงค์ ที่เห็นแสงสว่าง เห็นดวง เห็นองค์พระแล้วก็ให้ชัด ใส สว่างละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก จนเกิดความเลื่อมใสที่จะบวชต่อเป็นอายุของพระพุทธศาสนา ไปทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดุจในสมัยพุทธกาลให้พระธุดงค์ท่านเข้าถึงธรรมกันให้หมด ให้สว่างไสว มีความผ่องใส ใครเห็นก็สว่างผ่องใสแตกต่างจากทั่วไป ให้ภาพพระธุดงค์สร้างความตื่นตัวไปทั่วประเทศทั่วโลก ให้พระธุดงค์ทุกรูปสว่างไสว สง่างาม ให้ผู้มีบุญเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาให้โกลาหลกันไปทั่ว โจษจันกันไปทั่วถึงชาวสวรรค์ต้องมาใส่บาตร มาช่วยกันรักษาให้ทุกรูปเดินทางปลอดภัย ให้ได้รับความสะดวกสบาย ให้โกลาหล เป็นที่เลื่องลือระบือไกลในการออกเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ให้ผู้มีบุญเห็นแล้วเกิดความศรัทธา ขนพองสยองเกล้า มีปีติเบิกบานที่ได้เห็นพระธุดงค์ เห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสมาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองดุจในสมัยพุทธกาล เหมือนพระเจ้าอโศกมหาราช เห็นอากัปกิริยาของสามเณรนิโครธ สงบ เสงี่ยม สง่างาม เห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้พระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศตื่นตัวและเกิดกำลังใจในการศึกษาปฏิบัติธรรม ในการอยู่รักษาพระพุทธศาสนา ให้ภาคภูมิใจในเพศสมณะ แล้วให้ภาพนี้ไปดึงดูดชายแมนแมนมาบวชพระ ให้ชาวพุทธได้เข้ามาติดในพระรัตนตรัย ให้ศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติธรรม เข้าถึงพระรัตนตรัย จะได้ยกประเทศชาติ พุทธศาสนาให้สูงเด่นขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้หยุดนิ่ง นิ่งในนิ่ง ในกลางองค์พระให้ชัดใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ ตอนนี้ลูกยังแข็งแรงอยู่นะ ให้หยุดนิ่งให้ได้ ทำกันไปอย่างสบาย ๆ อย่าไปลุ้น เร่ง เพ่ง จ้อง นิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่ง นิ่งอย่างเดียว ปล่อยหลุดปล่อยพ้นไปใจจะได้ละเอียด
 

จากหน้งสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019833517074585 Mins