ยิ่งนิ่งแน่นก็จะยิ่งบริสุทธิ์

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2565

12-1-65-2-b.jpg

ยิ่งนิ่งแน่นก็จะยิ่งบริสุทธิ์  

            ยิ่งนิ่งแน่นก็จะยิ่งบริสุทธิ์ : เราต้องหลุดจากความคิดที่แทรกเข้ามา ความจริงเราก็ไม่อยากให้มีความคิดแทรกนะ แต่มันเข้ามา โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าเรานิ่งแน่นมันก็จะแทรกไม่ได้ ตอนนี้ยังมีความคิดแทรก จึงทำให้ผิดมากกว่าถูกยังมีมลทินของใจใจเลยไม่ใส  เราต้องนิ่งแน่น ยิ่งนิ่งแน่นก็จะยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งสุขเพิ่มขึ้น จะมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งที่เราต้องการ จะรู้รอบตัว เห็นรอบตัว ไม่มีอะไรมากำบังได้ รู้ญาณเราจะถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง ทำให้หายสงสัย และเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราเองได้

              จบ Doctor กลับมาเรียนอนุบาลใหม่ : กลับมาทบทวนให้ชัดขึ้น ให้แจ่มแจ้งและหายสงสัย เหมือนกับนักยูโดที่มีหลายขั้น พอเรียนถึงขั้นสูงสุดคือสายดำแล้ว ก็จะต้องย้อนกลับมาฝึกในขั้นต้นใหม่ ฝึกท่าพื้นฐานให้คมขึ้นฝึกทุ่มให้คมขึ้น อะไรต่ออะไรต่าง ๆ เหมือนเป็น Professor จบ Doctor แล้วกลับมาเรียนอนุบาลใหม่ เราก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราก็ต้องย้อนกลับมาดูให้คมขึ้น เอาช้า ๆ ชัด ๆ ให้เห็นรายละเอียดชัดเจน อย่างเบาๆ สบาย ๆ ต้องง่าย ๆ และง่ายยิ่งๆ ขึ้นไป มีความสุขทุกขั้นตอน ถ้าสุขเพิ่มขึ้นการเห็นรอบตัวจะง่าย จะเห็นรอบตัว รู้รอบตัว อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ รู้ญาณของเราจะกว้างขวาง เรามีความตั้งใจดีอยู่แล้ว เพิ่มแต่ความเข้าใจ ด้วยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเบาสบาย

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032893999417623 Mins