ความสุขจากสมาธิ เกิดขึ้นได้เพราะใจหยุด

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2565

650108-0B.jpg

ความสุขจากสมาธิ เกิดขึ้นได้เพราะใจหยุด

           นั่งธรรมะแล้วต้องมีความสุขนะ เพราะเราเกิดมาเพื่อมีความสุข และวิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของความสุข เป็นเส้นทางแห่งความสุข มีแต่ความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป เหมือนยกสวรรค์ลงมาในเมืองมนุษย์ สุขอย่างเดียวเหมือนนิพพานที่มีแต่ความสุข

          แม้แต่เทวดายังต้องลงมาถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถามวิธีการแสวงหาความสุข เพราะเทวดาต้องการมีความสุขให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีก ทั้งพรหมและอรูปพรหมก็ลงมาในเมืองมนุษย์ เพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะมีสุขจากฌานก็ยังลงมา ซึ่งวิธีการที่จะทำให้เข้าถึงความสุขภายในนั้น..เพียงแค่ทำหยุดนิ่งๆ เฉยๆ ไม่ต้องนึกนิมิตเป็นภาพก็ได้ เพราะเมื่อทำนิ่งๆ เฉยๆ พอถูกส่วน ก็จะถูกดูดเข้าไปเจอความสุขภายในได้ จะต้องทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่งให้ได้จริงๆ แต่หากยังปล่อยวางได้ไม่หมด ก็ต้องนึกนิมิตขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะถูกดูดเข้าไปเจอความสุขภายในได้เหมือนกัน และจะเห็นไปตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น..ลูกนั่งธรรมะแล้วต้องมีความสุข ความสุขจากสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะเราทำได้ถูกหลักวิชชา

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010425329208374 Mins