ที่ลับไม่มีในโลก

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ขึ้นชื่อว่าที่ลับ ย่อมไม่มีในโลก
สำหรับผู้ทำบาปกรรมไว้
คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นป่า
แต่คนพาลกลับสำคัญที่นั้นว่าเป็นที่ลับ

 

สีลวีมังสชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๕๐๘