กลั่นจิตให้ใส..ให้ธาตุบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2565

650201_0B.jpg

กลั่นจิตให้ใส..ให้ธาตุบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น

           โลกใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการเสวยความสุข ถ้าจะเสวยความสุขต้องบนสวรรค์ เพราะโลกใบนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมี และแก้ไขข้อบกพร่องในตัวของเรา เพราะฉะนั้น..ต้องสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ ตั้งใจนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้

           วันใดก็ตามที่ลูกทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายภายในจนสามารถศึกษาวิชชาธรรมกายได้ เราจะได้ไปรื้อผังที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิ้น เพราะชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏ ต่างดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดกันมามากบ้างน้อยบ้างผสมผสานกันไป เราต้องรื้อออกให้หมดให้เหลือผังที่ดีๆ เอาไว้ ดังนั้นจะต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสให้สะอาด ให้เหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ในตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นะลูก

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012291649977366 Mins