“ อยู่ในบุญ ” ๓๔ ปี แห่งการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2547

“ ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน”

 

.....วารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ สื่อกลางของการทำหน้าที่ “ กัลยาณมิตร ” แนะนำส่งต่อในสิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เรื่องเด่นในฉบับ องค์การอนามัยโลกมอบรางวัลรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สำหรับคนไทย ๒ ท่านจาก ๖ คนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสิ้น ๓๑ คนที่ได้รับรางวัลนี้จากทั่วโลก และนับเป็นครั้งแรกที่มีผู้ได้รับรางวัลนี้ถึง ๒ ท่านในประเทศเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อธัมมชโย ) กับ ๓๔ ปี แห่งการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของท่าน

จากคำกล่าวสดุดี ผู้ได้รางวัล WORLD NO TOBACCO DAY AWARDS ๒๐๐๔ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนหนึ่งที่ว่า เป็นรางวัลที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง เนื่องจากเป็นรางวัลเพียงชนิดเดียวที่รองรับความสำเร็จระดับชาติ ในการต่อสู้กับอันตรายของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และการให้มีสังคมที่ยอมรับว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของสังคมอีกต่อไป รางวัลนี้องค์การอนามัยโลกจะมอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม การบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกายท่านได้สร้างผลงานรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ ๓๔ ใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ๔ ขั้นตอน คือ การรับรู้ การหล่อหลอมทัศนคติ ปฏิบัติ และติดตามผล จนเป็นกิจกรรมในชุมชนที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายครบวงจร นับได้ว่าเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ควรยกย่อง และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

การติดจานดาวเทียม ที่เรียกว่า “ ดาวธรรม สื่อสีขาว ” ด้วยรายการศึกษาธรรมะผ่านดาวธรรม ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะภาพ ทั้งเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาและนำเอาวัด นำธรรมะเข้าไปอยู่ภายในบ้าน เพื่อศึกษาให้รู้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรม และเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคนดีในสังคมอีกจำนวนมาก สื่อสีขาวที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายไปทั้งตามบ้าน โรงพยาบาล โรงเรียน ทัณฑสถาน อาคารที่ทำการสำนักงานต่าง ๆ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการแนะนำ บอกต่อ ๆ กันไปอยู่ขณะนี้ค่ะ

ติดตามรายละเอียด เรื่องราวดี ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในเล่มได้ ติดต่อ

โทร . ๐๒ – ๕๒๔ – ๐๒๕๗ .สุพัฒนะ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000927734375 Mins